Передача в експлуатацію

Алгоритм заходів щодо приймання побудованих (реконструйованих) електромереж та обладнання зовнішнього освітлення в господарське відання (на баланс) та в експлуатацію КП «Київміськсвітло»

КП «Київміськсвітло» є спеціалізованим експлуатаційним підприємством, створеним з метою забезпечення зовнішнього освітлення об’єктів благоустрою, які належать до комунальної власності міста Києва, шляхом утримання та експлуатації електромереж зовнішнього освітлення міста Києва, які вже збудовані, введені в експлуатацію відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» та Правил введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до110 (150) кВ, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08.11.2011р. №691, а також передані до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплені на праві господарського відання за підприємством.

Мережі зовнішнього освітлення з обладнанням, побудовані за кошти міського бюджету, відповідно до пункту 2 рішення Київської міської ради від 15.12.2011 №844/7080 «Про впорядкування прийняття майна до комунальної власності територіальної громади міста Києва, передачі його у володіння та користування, передачі до сфери управління районних у місті Києві державних адміністрацій, закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління» вже знаходяться в комунальній власності територіальної громади м.Києва, і підставою для їх закріплення на праві господарського відання за КП «Київміськсвітло» є відповідний наказ Департаменту комунальної власності м. Києва КМДА.

Мережі зовнішнього освітлення з обладнанням, побудовані за інвестиційні кошти, приймаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва та закріплюються на праві господарського відання за КП «Київміськсвітло» на підставі відповідного розпорядження КМДА, яке також готує Департамент комунальної власності м. Києва КМДА.

В обох випадках замовник будівництва мережі та обладнання зовнішнього освітлення має подати до вказаного Департаменту документи, наведені у додатках до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва КМДА від 18.02.2020 №108 «Про затвердження переліків документів, які надаються для безоплатного прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва, передачі у володіння та користування обслуговуючим організаціям, закріплення на праві господарського відання зовнішніх інженерних мереж та об’єктів інженерної інфраструктури». Серед цих документів, зокрема, має бути погодження КП «Київміськсвітло» щодо приймання в своє господарське відання побудованих мереж та обладнання зовнішнього освітлення.

Для отримання такого погодження замовник будівництва має звернутися до КП «Київміськсвітло» з відповідним листом про проведення обстеження побудованих мережі та обладнання зовнішнього освітлення, в якому вказати назву завершеного будівництвом об’єкта, адресу розташування побудованих електромережі та обладнання зовнішнього освітлення, назву та контактні дані замовника та підрядника. Одночасно (до проведення обстеження) замовник будівництва (підрядник) має передати до КП «Київміськсвітло» технічну документацію на побудовану мережу зовнішнього освітлення з обладнанням, склад якої для різних випадків наведений нижче.

Перелік технічної документації,
яка вимагається при передачі побудованих (реконструйованих) мережі та обладнання зовнішнього освітлення в господарське відання КП “Київміськсвітло” в разі, якщо мережа приєднуються до існуючих мереж або обладнання зовнішнього освітлення

№ з/п

Документи, що надаються замовником будівництва (підрядником)

Примітка

1

Проект, погоджений балансоутримувачами інженерних споруд і мереж міста в повному обсязі;

2

Технічні умови КП «Київміськсвітло»; 

3

Завірена замовником копія сертифіката (декларації) про відповідність об’єкта проекту та готовність до експлуатації, виданого Державною інспекцією архітектури та містобудування України;

4

Копія акта готовності до експлуатації, на підставі якрго видано сертифікат п. 3;

5

Кабельний журнал і паспорт контрольної перевірки муфт, план розкладки кабелів в траншеї (при 2х чи більше в траншеї);

Для кабельної мережі

6

Акт перевірки натягу самоутримного проводу зовнішнього освітлення;

7

Довідка (лист) Департаменту містобудування та архітектури (вул. Хрещатик, 32) про внесення виконавчих знімань трас кабелів та місць встановлення опор (КГЗ) до єдиної цифрової топографічної основи м. Києва;

Для опор та кабельної мережі, прокладеної в землі

8

Атестат акредитації (сертифікат) електротехнічної лабораторії на право проведення електротехнічних вимірювань (за наявності);

9

Протокол замірів опору ізоляції кабельних ліній та самоутримного проводу;

10

Протокол замірів  опору контура заземлення;

За наявності контура заземлення в проекті

11

Протокол вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» (перевірка чутливості апаратів захисту);

12

Копії свідоцтв про повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, якими проводились вимірювання;

13

Технічні паспорти на основне обладнання:
– світильники;
– світлодіодну стрічку;
– блоки живлення (драйвери) для світлодіодів;
– опори;
– кронштейни;
– колодязі та люки для них;
– шафу управління зовнішнім освітленням;
– електролічильник;
– термінал системи управління т контролю СЕА СУГО-Я-09;
– тощо

14

Сертифікати якості (відповідності) на основне обладнання та матеріали:
– світильники;
– світлодіодну стрічку;
– кабельно-провідникову продукцію;
– труби;
– самоутримний провід та арматуру до нього;
– опори;
– кронштейни.

15

Принципова схема зовнішнього освітлення;

16

Виконавча схема мереж зовнішнього освітлення в масштабі зі специфікацією основних матеріалів та обладнання:
– на кабельну лінію 0,4 кВ живлення шафи управління зовнішнім освітленням;
– на розподільчу мережу зовнішнього освітлення.

17

Акт на приховані роботи:
– кабель в землі або в трубах;
– фундаменти опор;
– трубна каналізація;
– колодязі;
– контур заземлення.

Контур заземлення, за наявністю заземлення в проекті

18

Опис конструкції заземлення, паспорт;

За наявності контура заземлення в проекті

19

Акт світлотехнічних вимірювань;

20

Технічне умови на електропостачання об’єкту ПрАТ «ДТЕК  Київські електромережі»;

Необхідна наявність документу

21

Технічне рішення з робочого проекту електропостачання ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»;

Необхідна наявність документу

22

Кабельні (технічні) довідки на кабель живлення;

Необхідна наявність документу

23

Акт (довідка) про виконання технічних умов та договору про приєднання до електричних мереж і врегулювання майнових відносин з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»;

Необхідна наявність документу

24

Схема навантажень шафи управління зовнішнім освітленням;

25

Протокол параметризації електролічильника;

26

Акт вхідного контролю електролічильника;

27

Перелік матеріалів та обладнання електромережі зовнішнього освітлення з вартістю кожної складової окремо, завірені підписом та печаткою замовника (термінал системи управління і контролю СЕА СУГО-Я-09 вноситься окремим рядком та окремою сумою вказується його вартість);

Важливо!

Без документів, вказаних в пунктах 20, 21, 22, 23,  неможливо здійснити введення в експлуатацію нової шафи пункту живлення  та внести  її в договори про розподіл та про постачання (закупівлю) електричної енергії.

Комісія КП «Київміськсвітло» разом з представником замовника (підрядника) проводить обстеження побудованих електромережі та обладнання зовнішнього освітлення, за результатами чого складається акт обстеження з інформацією про склад мережі та обладнання, відповідність проекту та нормативним документам, наявність зауважень щодо якості виконаних робіт та повноту реалізації проектних рішень, передану та непередану технічну документацію. В разі позитивних результатів обстеження КП «Київміськсвітло» надає замовнику погодження щодо прийняття об’єкта обстеження в своє господарське відання.
Після виходу розпорядчого документу щодо прийняття електромережі зовнішнього освітлення з обладнанням до комунальної власності територіальної громади м. Києва та (або) закріплення її на праві господарського відання за КП «Київміськсвітло» за умови надання технічної документації на об’єкт у повному обсязі наше підприємство приймає електромережу та обладнання зовнішнього освітлення в своє господарське відання та в подальшому експлуатує його за кошти міського бюджету. Приймання електромережі зовнішнього освітлення з обладнанням в господарське відання оформлюється підписанням Акту приймання-передавання основних засобів та АВІЗО, які готує замовник будівництва.

За додатковою інформацією звертайтеся за тел. (044) 293-36-16