Нормативна база

Закон України “Про благоустрій населених пунктів”

ДБН В.2.5-28-2006 “Природне і штучне освітлення”

Розпорядження від 14.01.2009р. №22 “Про затвердження сезонного режиму роботи мереж зовнішнього освітлення на території міста Києва”

“Правила благоустрою міста Києва”, затверджені рішенням Київської міської ради №1051/1051від 25 грудня 2008 року

Статут Комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Порядок та нормативно – правові акти, на основі яких утворюються тарифи на послуги комунального підприємства

Відомості про договори, учасником яких є Комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» шляхом розміщення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Набір містить інформацію про заробітну плату по видам нарахувань КП “Київміськсвітло”. Листопад 2021 р.

Набір містить інформацію про заробітну плату по видам нарахувань КП “Київміськсвітло”. Грудень 2021 р.

Розрахунково-платіжна відомість за 2021 р. КП “Київміськсвітло”

Розрахунково-платіжна відомість за січень 2022р. КП “Київміськсвітло”

Інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.
Розміщено за посиланням www.007.org.ua, операції у результаті державно-приватного партнерства не виникали.
Цілі діяльності комунального унітарного підприємства
Забезпечення зовнішнього освітлення об’єктів благоустрою, які належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва, шляхом утримання, експлуатації, поточного і капітального ремонту, модернізації, реконструкції та будівництва електромереж зовнішнього освітлення м. Києва.