Фінансова звітність 2022 рік

І Квартал 2022 року

 Форма №4 (Звіт про власний капітал)

Форма №3 (Звіт про рух грошових коштів)

 Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 Звіт про виконання річного фінансового плану

Примітки до проміжної фінансової звітності

ІІ Квартал 2022 року

 Форма №4 (Звіт про власний капітал) за 1 півріччя 2022 року

Форма №3 (Звіт про рух грошових коштів) за 1 півріччя 2022 року

 Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 півріччя 2022 року

Примітки до проміжної фінансової звітності за 1 півріччя 2022 року