Фінансова звітність за 2016 рік

Аудиторський звіт за 2016 рік

ІV Квартал 2016 року

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Форма №4 Звіт про власний капітал

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік

Форма №6 Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік

ІІІ Квартал 2016 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

ІІ Квартал 2016 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

І Квартал 2016 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)