Фінансова звітність за 2018 рік

І Квартал 2018 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

ІІ Квартал 2018 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

ІІІ Квартал 2018 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

ІV Квартал 2018 року

Форма №6 Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Форма №4 Звіт про власний капітал

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про управління за 2018 рік

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2018 рік

Аудиторський звіт за 2018 рік